Algemene Tandheelkunde

Onder algemene tandheelkunde verstaan we het planmatig verhelpen van algemene klachten en het bieden van periodieke gebitscontroles en gebitsrehabilitatie volgens de meest recente kennis en opvattingen. U kunt erop rekenen dat dat gebeurt met de meest geavanceerde apparatuur. Het doel is zowel een duurzaam als een fraai resultaat.
Periodieke controle
In onze praktijk wordt uw gebit in principe twee keer per jaar gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op cariës (gaatjes) en op de conditie van het tandvlees. Een geringe hoeveelheid tandsteen wordt direct bij de controle verwijderd. Daarnaast zal er een advies op maat worden gegeven voor het behoud van uw gebit. Eventuele vervolgbehandelingen met daaruit volgende kosten worden met de cliënt besproken.
Cosmetisch
Preventie is in onze praktijk een belangrijk uitgangspunt.
Tijdens de controles staan wij uitgebreid stil bij het geven van adviezen op het gebied van een optimale mondhygiëne en een gezond voedingspatroon. Als u zich hiervan bewust bent en de adviezen op de juiste manier opvolgt, zorgt dit ervoor dat de kans op gaatjes of andere mondproblemen uitblijven. Over het algemeen worden onze controles gecombineerd met een bezoek aan de preventieassistente voor het verwijderen van tandsteen en aanslag en een instructie van tandheelkundige hulpmiddelen voor gebitsreiniging.

Controles voor de jeugd worden over het algemeen gecombineerd met poetscontroles. “Voorkomen is beter dan genezen!”

Foto’s
Afhankelijk van de situatie worden er röntgenfoto’s (bite-wings) gemaakt. De frequentie hiervan hangt af van de conditie van uw gebit. Bij specifieke problematiek en/of een uitgebreid behandelplan kan er een ‘orthopantomogram’ worden gemaakt. Dit is een röntgenfoto waarop kaak en gebit geheel is afgebeeld.