Mondpreventie

Mondpreventie is onder te verdelen in verschillende onderdelen zoals:

* Halitose (droge mond)

* Cariëspreventie

* Poetsinstructie.

* Interdentale hulpmiddelen (ragers, flossdraad, stokers etc.)

* Zoetmomenten

* Fluoride aanbrengen

* Sealen: het aanbrengen van een “laklaag” op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen.

* Gingiivitis

* Parodontitis