Tandprothetiek

Een partiële prothese is een vervanging van een of meer tanden of kiezen.
Partiële prothese (‘Plaatje’)

Een partiële prothese is een vervanging van een of meer tanden of kiezen. Dit is een oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen. De prothese kunt u uit de mond nemen. Bruggen, kronen en implantaten niet. Die zitten vast in de mond. De partiële prothese is een gedeeltelijke prothese die bestaat uit een tandvleeskleurige kunstharsplaat waarin tanden en/of kiezen zijn verankerd. Een plaatprothese is goedkoper dan een frameprothese, maar kent dan ook nadelen. Voortdurende druk op het kaakbot zorgt ervoor dat het bot slinkt, waardoor er minder steun aanwezig zal zijn en het kunstgebit los kan gaan zitten. Uiteindelijk veroorzaakt dit slijtage aan bestaande tanden en kiezen en ontstaan er problemen met het kauwen en spreken doordat de prothese geen houvast meer heeft.

Frameprothese
Een frameprothese is een gedeeltelijke gebitsprothese die bestaat uit een metalen basis met daarop een tandvleeskleurige kunsthars met kunsttanden en/of kiezen. De frameprothese steunt vooral op een groot deel van de overgebleven tanden of kiezen en in mindere mate op het tandvlees en onderliggend bot. Hierdoor geeft een frame prothese minder slijtage dan een plaatje. Daardoor vangen uw natuurlijke tanden en kiezen de kauwkrachten op en wordt het tandvlees meer ontzien dan bij een partiële prothese. Met behulp van “ankers” is de prothese verbonden met omringende tanden of kiezen die zorgen voor houvast en steun voor de kauwkrachten.
Volledige prothese of kunstgebit
Van een volledige prothese of kunstgebit is sprake wanneer iemand geen eigen tanden en kiezen meer heeft. Er kunnen nog wortels van tanden en/of kiezen aanwezig zijn die als steun gebruikt kunnen worden. Een kunstgebit ligt los in de mond en valt onder de uitneembare voorzieningen. Het is een natuurlijk proces dat na enkele jaren tandenloosheid de kaak gaat slinken. De kaak verdwijnt en de gebitsprothese heeft steeds minder houvast. Hoe meer de prothese over de kaak beweegt, hoe meer kans er is op pijnplekken. Echter is het ook zo dat hoe meer de prothese over de kaak beweegt, hoe sneller de kaak zal slinken. Daarom is het belangrijk een prothese ieder jaar te laten controleren op pasvorm en slijtage. Na verloop van tijd zal de prothese aangepast moeten worden aan de veranderde kaak. De gemiddelde gebitsprothese moet tussen de vijf à acht jaar vervangen worden.
Overkappingsprothese (klikgebit)
Een prothese met kliksysteem is een systeem waarmee het kunstgebit houvast krijgt op implantaten. Het aanbrengen van implantaten voor een klikgebit of vaste prothese vindt plaats door uiterst bekwame implantologen. Op de tandimplantaten worden de kunstelementen door middel van een kliksysteem bevestigd. Over het algemeen worden er in de (onder)kaak twee of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten kunnen metalen drukknopjes of een steg (staaf-huls) constructie geplaatst worden. Dit systeem zorgt ervoor dat de kunsttanden in de mond altijd op de goede plaats blijven. Een klikgebit op implantaten is een ideale oplossing voor mensen die problemen hebben met een loszittend kunstgebit of voor mensen die voor de keuze staan om een gebitsprothese te nemen.
Bron afbeelding: Ivoren Kruis

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.