Huisregels

Om u meer inzicht en helderheid te geven in onze werkwijze hebben wij enkele huisregels opgesteld. We willen middels deze ‘regels’ zorgen dat de werkwijze binnen onze praktijk optimaal verloopt.

 

Afspraken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

U kunt een afspraak maken bij de receptie, telefonisch of per e-mail (vooralsnog alleen voor de controle afspraken).

U ontvangt van ons als service een oproep voor uw halfjaarlijkse controle per e-mail.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, soms is een wachttijd echter onvermijdelijk (bijvoorbeeld een spoedgeval).

Indien sprake is van uitloop, wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld.

De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts te verhalen.

U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt.

Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen, verzoeken wij u dit tijdig, maar tenminste 24 uur van tevoren door te geven.

We kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak.

Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de gezondheid van uw gebit in gevaar kan brengen.

Wanneer een afspraak niet op tijd wordt gewijzigd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt zodat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

Als dit een keer voorkomt maken wij een nieuwe afspraak voor u. Bij de tweede keer brengen wij de kosten bij u in rekening. Gebeurd het een derde keer dan brengen wij de kosten bij u in rekening en zullen wij u verzoeken een andere tandarts te zoeken.

Spoedgevallen en pijnklachten

Als zich een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingsuren van onze praktijk voordoet, kunnen wij u in de meeste gevallen dezelfde dag helpen. Dringend verzoeken wij u in dit geval ’s ochtends meteen om 09.00 uur te bellen: 0164-237302.

Indien u later op de dag belt is de gewenste zorg op dezelfde dag minder goed te realiseren.

Voor 12.00 uur gebeld, dan wordt u dezelfde dag nog gezien door uw tandarts.

Bij behandeling van spoedgevallen en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw specifieke wensen en  voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

De avond- en/of weekenddienst is uitsluitend bestemd voor dringende en spoedeisende hulp buiten de openingsuren van onze praktijk.

De avonddienst gaat in om 17.00 uur en eindigt de volgende ochtend om 08.00 uur.

De weekenddienst gaat in op vrijdag 12.30 uur en eindigt op maandag 08.00 uur.

Tijdens de avond- weekenddienst, vakanties en/of feestdagen wordt waargenomen door een van de tandartsen in de regio. Het telefoonnummer van de weekenddienst is : 0900-82637456.

Wij lunchen tussen 12.30 uur en 13.30 uur.

 

Roken?

Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen. Wilt u uw sigaret niet op de grond uitmaken? Wilt u na het roken even uw tanden poetsen indien u nog een afspraak bij de tandarts, preventie-assistent  of paro-assistent heeft?

 

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ of ‘uit’ te zetten tijdens uw afspraak bij de tandarts of preventieassistent.

 

Doorgeven van wijzigingen

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van relevante gegevens zoals woonadres, e-mailadres, (aanvullende) zorgverzekering, telefoonnummer.

Vanzelfsprekend is het van belang de tandarts tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in gezondheid en medicatie.

Indien u gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts dient u dit verzoek per e-mail in te dienen.

Betalingen

De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics.

Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering.

Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.

Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics.

Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. Zie verder onder het kopje: Tarieven.

Als u vragen heeft over uw nota verzoeken wij u uw zorgverzekering te raadplegen, wij hebben geen inzage in uw vergoedingen/aanvullende verzekering.